Amcli

Welkom

Welkom.

Goede vrienden

Het coronavirus en al de daaropvolgende varianten hebben ons serieus parten gespeeld. Dankzij het groot aantal inentingen dachten we stilaan verlost te worden van verdere gevaren. De deltavariant bleef echter verder woekeren en zich verder verspreiden doch zonder zeer ernstige gevolgen op het vlak van ziekenhuisopnames en dit als gevolg van de massale inentingen. 
Op het ogenblijk is de besmetting opnieuw zeer groot in Vlaanderen, België, en de omnicron-variant, die vanuit Zuid-Afrika zijn weg naar Europa gevonden heeft, is nog een grote onbekende. Men weet nog onvoldoende of onze vaccins gewapend zijn tegen het gevaar van dat beest. Er zijn nog teveel kinderen en niet-ingeënte volwassenen die het virus kunnen ontvangen en doorgeven. 
Wegens de grote besmettingsgraag en het dreigende gevaar dat op ons af komt, zijn wij genoodzaakt om - tot onze grote spijt - al onze activiteiten af te lasten.

Om reden van veiligheid zijn wij als bestuur verplicht deze moeilijk beslissing te nemen.
Maar, goede vrienden, uitstel is geen afstel.

  1.  Ons gratis ontbijt/ledenfeest van 4 december zullen wij laten doorgaan in het voorjaar op 12 februari 2022 als ons “Valentijntjes-ontbijt/ledenfeest”.
  2.  Onze kerstmarkt zal een “Lentemarkt” worden. Al de contractjes i.v.m. de huur van de standen zullen van toepassing blijven/blijven gelden.
  3.  Onze concerten van 10 en 11 december zullen Lenteconcerten worden. De aangekochte kaarten zullen van toepassing blijven -  (blijven gelden als inkomkaarten).

Wij weten dat – wegens de huidige corona-overmacht – er voldoende  begrip is voor het uitstel van onze geplande activiteiten. Wij weten dat jullie allemaal terug present zullen zijn in het voorjaar en in de lente om dan te genieten van ons mooi aanbod.

In volgende NIEUWSBRIEF 60 “Primavera” vindt u meer informatie over de coronasituatie van dat ogenblik en over de uitgestelde activiteiten.
Wij willen niet nalaten om u te danken voor het begrip!

Tenslotte willen wij u – ondanks de moeilijke (corona)tijd waarin we weer verzeild geraakt zijn – van harte een Zalig Kerstfeest toewensen en een Gelukkig Nieuwjaar. 
Het bestuur van La Baracca/AMCLI

Inverno – Winter 2023  -   Winter is op komst

De bomen staan er maar naaktjes bij 
Zij zijn wat verlegen als ze kijken naar mij
Ze laten alles hangen, ze zijn niet content 
Want ’t is koud aan tenen, neus en krent.  

Ze wachten en sparen ondertussen veel  energie 
En versieren in de lente daarmee hun carrosserie 
Het begint bij botten en knoppen op iedere tak 
Ze veranderen dan van kleur 
En zijn meer op hun gemak 

Dan komt de lente met de zon op kop
En plots barst er zonder veel kabaal de eerste knop 
Dan volgt er een bloem of een ontluikende vrucht 
Er voltrekt zich een kleurenspel hoog  in de lucht.                                   

                                                François Didden

Koe