Amcli

Ethiek

Voorstelling AMCLI – ETHIEK en DOELEN

"AMCLI" is een autonome vereniging in de Lindemanwijk van Heusden-Zolder die zich enerzijds situeert onder de plaatselijke “La Baracca” Populierenstraat 4 – 3550 Zolder en anderzijds veilig en actief woont en werkt onder de koepel ACLI-Limburg – Rondpuntlaan 25 – 3600 Genk.

De naam AMCLI betekent Associazione Multi Culturale Lindeman.

La Baracca – waar AMCLI hoofdzakelijk deel van uit maakt - verwijst enerzijds naar de Barakken die tijdens de oorlog op het Mijnterrein stonden om de Russische krijgsgevangenen te herbergen en anderzijds verwijst La Baracca naar dezelfde barakken die na de oorlog verplaatst werden naar wijk Lindeman om de eerste Italianen en andere volkeren in op te vangen.

De vereniging AMCLI - die oorspronkelijk vanuit de Italiaanse gemeenschap geboren is -heeft een dubbele doelstelling. Enerzijds wil zij de voorbije Mijngeschiedenis in ere houden door deze geschiedenis regelmatig te vieren en in stand te houden als een belangrijk cultureel erfgoed. Anderzijds wil de verenging AMCLI ook actief aanwezig zijn in de nieuwe gemengde samenleving waar mensen van verschillende origine en afkomst op een boeiende en fijne manier met elkaar kunnen omgaan en samenleven.

“La Baracca” was oorspronkelijk een huis van geborgenheid – een herberg in de echte betekenis van het woord – voor de Italianen die daar hun taal, hun cultuur en hun gewoontes met elkaar konden delen en verder onderhouden.

Wanneer jij spreken kon:

Jij warme, opgeleefde en vermoeide herberg

Jij zou ons hart blijven beroeren

Menigmaal was jij onderdak voor mensen zonder troeven

Krijgsgevangenen, gastarbeiders hebben je gastvrijheid mogen proeven

Oorlog en vrede heb jij doorstaan

Je ben immer rechtop blijven staan

Gasthuis was jij voor “de Eerste Italianen”

Het doet ze pijn en geeft ze tranen

Jou te zien verkommeren in stille eenzaamheid

Jij was hun toevlucht en hun vrijheid…

Jij bent er nu niet meer – “jij” symbool van ontmoeting en verdraagzaamheid tussen de volkeren.

Maar Ik gedenkteken zorg ervoor dat je voor eeuwig in het geheugen blijft generatie na generatie. ( François Didden - 03 december 2006.)

Ondertussen is AMCLI uitgegroeid tot een heuse vereniging met een kleine 200 tal leden. De bedrijfsfilosofie van AMCLI is de leden via de aangeboden activiteiten regelmatig samen te brengen. Wij geloven er heel sterk in dat ontmoeten en samen op weg gaan kracht, zin en kleur geeft aan het leven.

- Wie men ook is, van waar men ook komt, wat men ook doet en hoe men van een ander verschilt. Het doet er niet toe!! Via het organiseren van drempelvrije ontmoetingen, activiteiten zijn wij nieuwsgierig naar melkaars eigenheid en cultuur en dit geeft de gelegenheid om veel van elkaar te leren.

- De weg van de ontmoeting creëert erkenning, veiligheid en welbevinden en daardoor ontstaat er een goed gevoel dat belangrijk is om op een positieve manier de toekomst tegemoet te treden.

- Alles wat er in de vereniging gebeurt, wordt meegedeeld in onze seizoensgebonden Nieuwsbrief. Hierin worden alle komende activiteiten aangekondigd en hierin wordt een relaas gegeven van alle belangrijke feiten en gebeurtenissen die zich in onze vereniging AMCLI afspelen:

1. La Befana in januari

2. Moederdag in mei

3. Festa della Primavera

4. Vaderdag in juni

5. Sociale reis naar Thorn in Juni

6. Culturele reizen:

7. Culturele uitwisselingen op het vlak van Onderwijs en Mijnverleden.

Gemellaggio: Lindeman/Montesilvano

8. Samenwerking met de andere koepelverenigingen: ANCRI, ARULEF, de KERK, ZVC La Baracca,

9. Samenwerking in en met de cultuurraad van de gemeente Heusden-Zolder

10. Viering Santa Barbara

11. Romanticaconcert “Op weg naar Kerstmis”.

12. Kerstviering in de Lindemankerk op Kerstavond.

13. Sociaal dienstbetoon: belastingsbrieven, informatie en vormingsavonden.

14. Ontspanning: quizavonden, eetgelegenheden, verbroederingen, enz….

Overtuig je zelf en wordt lid van onze mooie AMCLI-vereniging.

La Baracca