Amcli

Welkom

Het nieuwe jaar 2019 heeft zijn intrede gedaan. Met een hele hoop goede voornemens zijn wij dit jaar
gestart. Wij zijn benieuwd wat dit nieuwe jaar ons te bieden heeft. Vol verwachting kijken wij uit naar
wat komen gaat.
Met onze vereniging AMCLI en met alle verenigingen van La Baracca hebben wij weer een heus
programma voor onze leden en sympathisanten ontwikkeld.
Wij zijn er meer dan ooit van overtuigd dat wij een tegengewicht moeten bieden aan de kille
maatschappij die zich vooral kenmerkt door individualisme en ego-centrisme. Elkaar ontmoeten en
samen op weg gaan, vinden wij belangrijk.
Al onze activiteiten zijn gericht op ontmoeting en verbinding. Naast de interessante inhoud die wij via
ons activiteitenaanbod willen bereiken, willen wij ook geborgenheid en gezelligheid nastreven.
Muziek, dans, samen feesten, samen vieren, samen op reis gaan zijn belangrijke ingrediënten van onze
zienswijze als vereniging(en) maar ook belangrijke ingrediënten van ons programma. Als onze
activiteiten die moeten aantonen en bewerkstelligen dat het leven veel zin heeft als wij samen kunnen
zijn en samen dingen kunnen doen. Samen zijn met mensen van goede wil!
Het leven is de moeite als we iets samen kunnen doen. Als we kunnen leren en genieten van elkaars
nabijheid.
Wij wensen u allemaal alle goeds toe voor dit jaar 2019. Wij hopen u dikwijls te mogen begroeten op
onze activiteiten.
Het bestuur.

Lente:
Bij het begin van het nieuwe jaar
trek ik aan de “ Baracca-snaar”
om jullie een ‘Gelukkig Nieuwjaar’ te wensen
met speciale bloemen die nooit verslensen
niet te koop bij de bloemist
maar verborgen als een diepe wens
in het hart van elke Baracca-mens:
“Vrede - vreugde - vriendschap en vertrouwen”
dat zijn de bloemen waar wij van houwen.
Dit mooie boeket geven we mekaar
bij aanvang van dit nieuwe jaar
Voor ons is dat een groot geluk
want met zulke speciale bloemen
kan het komende jaar nog moeilijk stuk!!! François Didden.